Cơ khí

Thiết bị phân tích mạng WLAN

Mô tả sản phẩm

WLAN Test set

MT8860C     2412 MHz tới 2484 MHz and 5150 MHz tới 5825 MHz

Giải pháp đo kiểm WLAN tích hợp hoàn toàn trong thiết kế và sản xuất:

·       Khối thiết bị tích hợp phục vụ đo kiểm khối thu phát theo chuẩn 802.11a/b/g/n

·       Chế độ “Network”- kiểm tra thiết bị bằng cách sử dụng giao thức WLAN chuẩn để xây dựng kết nối tới DUT

·       Tự động cấu hình thiết lập DUT IP bằng cách sử dụng dịch vụ DHCP được tích hợp

·       Tính năng vòng lặp gói tin để đơn giản các phép đo DUT phát

·       Tích hợp thao chiếu vô tuyến để hiệu chuẩn các phép đo tỷ lệ lỗi gói tin PER ở máy thu.

MT8860C là một khối tích hợp chuyên dụng cho các phép đo kiểm thiết bị trong WLAN 802.11. Nó cung cấp giải pháp đo tốc độ cao thích hợp trong thiết kế và sản xuất.

 

 

 

Thông số kỹ thuật

Sản phẩm liên quan