Cơ khí

Thiết bị kiểm tra tín hiệu

Mô tả sản phẩm

 

Signalling Tester

Model: MD8430A

Thiết bị hỗ trợ mạnh mẽ cho phát triển LTE/LTE-Advanced/LTE-Advanced Pro Chipset và Mobile UEs

·         Hỗ trợ LTE-Advanced FDD/TDD Carrier Aggregation (CA) 2CCs, 3CCs và 4CCs

·         MD8430A hỗ trợ chuyển giao CA, 4x4 MIMO và 8x4 MIMO

·         Hỗ trợ toàn bộ các đo kiểm pha-đing kỹ thuật số

·         Hỗ trợ đo kiểm thông lượng đường xuống DL 1Gbps (3CCs/4CCs), UL 100Mbps

·         Hỗ trợ đo kiểm Inter-RAT tạo nên hiệu quả đầu tư phần cứng cho các thiết bị dòng mới như: MD8480 (UTRAN/GERAN), và MD8475A(CDMA2000) 

·         Tối ưu hiệu quả kinh tế từ bước giai đoạn R&D cho tới thử nghiệm tuân thủ các giao thức.

·         Công cụ phát triển và phân tích đầy đủ nhằm cắt giảm thời gian và chi phí đầu tư cho các kịch bản L1, L2, L3.

·         Hỗ trợ UMTS Release 10, HSPA Evalution, GSM/GPRS/EGPRS

MD8430A là chìa khóa trong mô phỏng trạm gốc LTE-Advance trong phát triển các thiết bị viễn thông và chipsets tuân thủ LTE-Advance. Bằng cách vận dụng kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực phát triển 3G, Anritsu đã phát triển MD8430A như một giải pháp đo kiểm mạnh mẽ trong đo kiểm phát triển giao thức LTE-Advance nhằm hỗ trợ các kỹ sư phát triển tung thiết bị đầu cuối LTE/LTE-Advance ra thị trường nhanh nhất có thể. 

 

 

Thông số kỹ thuật

Model/Name

LTE Enhanced Test Model (ETM)

Interface

RF, Digital IQ, Baseband Fading*1

Frequency Band

Max. 20 MHz

UE Category

Category 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9*2, 10*2, 11*2, 12*2
DL Category M1, 0, 1bis, 4, 6, 7, 9
*2, 10*2, 11*2, 12*2,13*2, 15*2, 16*2,18*2, 19*2, 20*2
UL Category M1, 0, 1bis, 3, 5, 7, 13, 15, 20
NB Category NB1

Max. Data Rate (DL)

1 Gbps (PHY: 2 Gbps)

Max. Data Rate (UL)

300 Mbps

MIMO

2×2 MIMO, 4×2 MIMO, 4×4 MIMO*3, 8×2 MIMO, 8×4 MIMO*4

Max. No. of Base Station

Active + adjacent BTS: 8*5 (Max. Active BTS: 6)

Handover (including at MIMO)

Available*6

Carrier Aggregation:
No. of Component Carriers (DL)
*7

6*8, *9, *10

Carrier Aggregation:
No. of Component Carriers (UL)
*7

3*11