Cơ khí

Phầm mềm kiểm tra nhanh MX786201A (RTD)

Mô tả sản phẩm

Rapid Test Designer (RTD)

Model: MX786201A

 

 Tạo ra các kịch bản 4G/3G/2G thông qua GUI

·         Dễ dàng tạo và thực hiện các tình huống

·         Các tình huống kiểm tra kỹ thuật multi-RAT được chạy trên MD8430A/MD8480C

·         Quản lý các thông số mạng đơn giản

 

MX786201A là công cụ GUI để tạo và thực hiện các tình huống kiểm tra dựa trên 3GPP, bao gồm các đo kiểm chuyển giao LTE/LTE-Advance, W-CDMA/HSPA, GSM được thực hiện trên MD8439A/MD8480C. Các nhà mạng AT&T, Verizon, TMO USA chỉ định rõ rằng thiết bị này dùng cho các đo kiểm UE.

 

 

 

 

Thông số kỹ thuật