Cơ khí

Giao diện kiểm tra thiết bị di động ME7834A

Mô tả sản phẩm

Mobile Device Test Platform

Model: ME7834A/ME7834L

 

Hệ thống đo kiểm được chấp thuận bởi GCF/PTCRB trong thử nghiệm giao thức di động

·         Tình huống được công nhận bởi GCF và PTCRB

·         Hỗ trợ thiết lập khởi tạo ban đầu và đào tạo

·         Hiệu quả thử nghiệm cao với giao diện GUI thân thiện và tin cậy

·         Nền tảng đo kiểm được công nhận bởi các nhà cung cấp mạng

 

ME7834A/L hỗ trợ các đo kiểm tương thích với giao thức 3GPP TS 36.523, TS 34.229, TS 32.123, TS 51.010 cho các hệ thống viễn thông 3G/4G cũng như các đo kiểm được công nhận bởi nhà cung cấp mạng như AT&T, Verizon, T-Mobile USA, docomo, KDDI, SoftBank, TD-LTE NS-IOT and SK telecom.

Thông số kỹ thuật