Cơ khí

Hệ thống đo kiểm tương thích RF LTE-Advanced

Mô tả sản phẩm

Hệ thống đo kiểm tương thích RF LTE-Advanced

Model: ME7873LA

Hệ thống kiểm tra tương thích RF/RRM hỗ trợ W-CDMA, LTE, LTE-A trên một nền tảng duy nhất

·       Đánh giá các tính huống thử nghiệm đầu tiên

·       Tính năng đo kiểm hiệu quả trong R&D

·       Cấu hình phần cứng đa dạng phù hợp với yêu cầu đo kiểm: TRX/Perfomance/RRM

·       Hỗ trợ bộ lọc tùy chỉnh đa băng mà không cần nâng cấp phần cứng

·       Khả năng chuyển giao Inter-RAT: LTE đến GSM/UMTS/CDMA2000/TD-SDMA

ME7873LA là nền tảng đo kiểm RF đầu tiên được PTCRB phê duyệt cho 3DL CA (09/2015) và là số các chứng nhận TC được chấp thuận là nhiều nhất so với các thiết bị cạnh tranh trên thế giới.

Thông số kỹ thuật