Cơ khí

Hệ thống phun phủ nòng súng, xuất xứ Pháp

Hệ thống phun phủ nòng súng xuất xứ Pháp

Mô tả sản phẩm

Hệ thống phun phủ nòng súng

xuất xứ Pháp

Thông số kỹ thuật:

·         Diện tích mạ ϕxh: ϕ400 x 400 mm

·         Bàn đệm: ϕ x ϕ vệ tinh x số vệ tinh: ϕ400 x ϕ130 x 6

·         Bàn làm việc thay đổi nhanh: cơ khí- thủy lực- điện

·         Catot Sputter: 4x500 mục

·         Kích thước thùng lớn nhất ϕ x h: ϕ400 x 800

·         Khả năng mũi khoan ϕ6mm x 60mm

·         Khả năng chèn thêm: 12,7x 3,5 mm

·         Khối lượng lớp đệm lớn nhất: 250kg

·         Chu kỳ thời gian 3μm: 5h

·         Lớp mạ dẫn điện: có

·         Công suất: 60 kW

 

 

Thông số kỹ thuật