Cơ khí

Thiết bị gia công áp lực

MITAS cung cấp đầy đủ các loại máy gia công áp lực như: máy búa hơi, máy dập, máy ép thủy lực...