Máy quét an ninh

R & S®QPS là một máy quét an toàn millimeterwave hiện đại, tự động phát hiện các vật nguy hiểm tiềm ẩn trên cơ thể hoặc trong quần áo.

Máy quét có thể được sử dụng để kiểm tra an ninh sân bay, bảo mật tại các sự kiện công cộng có tiềm năng đe dọa cao và kiểm soát truy cập tại các cơ sở liên quan đến an ninh.