Cơ khí

Máy quét an ninh

R & S®QPS là một máy quét an toàn millimeterwave hiện đại.

Máy đo Công suất - Vôn kế

Bộ cảm biến năng lượng, đồng hồ đo công suất, đồng hồ đo điện áp và vôn kế

Máy tạo tín hiệu

Vector tín hiệu máy phát điện, máy phát tín hiệu tương tự, baseband và điều chế máy phát điện.

Thiết bị kiểm tra và Đo lường điện

Rohde & Schwarz is one of the world's largest manufacturers of electronic test and measurement equipment.