Cơ khí

Hệ thống kiểm tra cơ tính vật liệu

 

Cung cấp các máy thử kéo - nén, máy kiểm tra độ bền...của các loại vật liệu.