Cơ khí

Dịch vụ gia công cơ khí chính xác

Công ty Công nghệ Mitas có bộ phận chuyên gia công chi tiết máy và thiết bị phụ trợ phục vụ cho các ngành sản xuất công nghiệp.