Cơ khí

Dụng cụ cầm tay

Ngoài các thiết bị đang được hiển thị trên web, công ty MITAS còn cung cấp nhiều thiết bị hiện đại khác, theo yêu cầu của chủ đầu tư.