Cơ khí

Camera giám sát và nhận dạng

MITAS cung cấp các loại camera giám sát và nhận dạng, được dùng rộng rãi trong các đơn vị quân đội và các nhà xưởng, kho bãi...