Cơ khí

Các giải pháp kỹ thuật quân sự

MITAS cung cấp các giải pháp về kỹ thuật quân sự như:

  • Thiết kế dây chuyền tự động hóa sản xuất vũ khí và khí tài.
  • Hệ thống đo lường và điều khiển vũ khí.
  • Dây chuyền tẩy gỉ vũ khí.
  • Dây chuyền mạ nòng súng và các trang bị khác
  • Dây chuyền nhuộm đen - xử lý bề mặt vũ khí...
  • Hệ thống bảo ôn xe tăng và các trang bị quân sự
  • Các giải pháp đo lường súng, đạn, sonar, radar...