Cơ khí

Các giải pháp kỹ thuật quân sự

Với đội ngũ chuyên gia, kỹ sư được đào tạo bài bản từ các ĐH hàng đầu, MITAS cung cấp các giải pháp về kỹ thuật quân sự như:

  • Thiết kế dây chuyền tự động hóa sản xuất vũ khí, đạn và khí tài.
  • Hệ thống đo lường và điều khiển vũ khí.
  • Dây chuyền tẩy gỉ vũ khí: pháo, súng, đạn...
  • Dây chuyền mạ nòng súng và các trang bị khác.
  • Dây chuyền nhuộm đen - xử lý bề mặt vũ khí...
  • Hệ thống bảo ôn xe tăng và các trang bị quân sự
  • Các giải pháp đo lường súng, đạn, sonar, radar...
  • Các hệ thống đo lường dùng cho tàu quân sự.
  • Thiết kế, chế tạo các thiết bị phi tiêu chuẩn, ứng dụng trong quân sự.