Cơ khí

Công nghệ chế tạo

MITAS cung cấp các thiết bị, máy móc, dụng cụ...phục vụ các nhà máy, xí nghiệp...trong việc sửa chữa, chế tạo sản phẩm công nghiệp.